🔥 Bienvenido a PeliculasYonkis
Elenco de La tumba de las luciérnagas

Elenco

Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi, Kozo Hashida, Masayo Sakai, Masayo Sakai, Yoshio Matsuoka, Masahiro Kanetake, Kiyoshi Yanagawa, Hajime Maki, Atsuo Omotem, Teruhisa Harita, Hiroshi Tanaka, Michio Denpo, Shiro Tamaki, Mika Sekita

actores de La tumba de las luciérnagas